بیلبورد لاستیک بارز

لاستیک بارز

طراحی و راه اندازی کمپین تبلیغاتی برای برند لاستیک بارز توسط متخصصان تیم ماکان انجام گرفته است.