شمش

طراحی این لوگو برای برند شمش انجام گرفته است.