ژینو

طراحی این لوگو برای برند ژینو انجام گرفته است.