به خدمات 24 ساعته بیزی نکست اعتماد کنید!

دسته بندی : امتیاز

چرا ترامپ در مورد جنگ “تجارت آزاد” نامید است
صندوق های متقابل تا حدود ۱۵% به ارزش گذاری اوراق بهادار می پردازند
ماشین نابرابری ثروت بازنشستگان

درباره ما

مهارت ها، راهنمایی ها و منابع مورد نیاز برای ایجاد یک تفاوت بزرگ در عملیات تماس با مرکز خود داشته باشید که می تواند منجر به یک تفاوت بزرگ شود

راگت چگونه به کسب و کارها کمک می کند؟

ما لیست همه رسانه ها را در اختیار داریم و با هوش مصنوعی متناسب با نوع صنف، سطح فعالیت، بودجه، منطقه فعالیت و نوع بازار هدف پیشنهادهای تبلیغاتی با هوش مصنوعی ارائه می کنیم.